Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Okulista Tomasz Wasilewski – Pomorze Zachodnie

"Wymogi urzędów w zakresie pozyskania dotacji są często niezrozumiałe, a zasady konkursowe bardzo surowe. Pomoc firmy Proinvest umożliwiła zdobycie pomocy z Unii a obecnie jest nieoceniona przy rozliczaniu projektu"

dotacja: 119 720 pln

Wspólnie przygotowany z klientem projekt zatytułowany „Poszerzenie oferty usług Spec. Praktyki Lek. T. Wasilewski Lek. Okulista poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do refraktometrii, korekcji wad refrakcji, diagnostyki w zakresie chorób narządu wzroku” uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i uzyskał dofinansowanie w wysokości ok. 120 tys. pln w 2009 roku.

Skoordynowana współpraca merytoryczna na etapie przygotowywania wniosku, rozmowy z dostawcami specjalistycznego sprzętu medycznego, poprawny dobór załączników wraz z poparciem argumentacji zawartej we wniosku oraz biznes planie (opinie o innowacyjności) zaowocowały uzyskaniem bardzo wysokiej punktacji końcowej dla omawianego projektu oraz decyzją o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Kompleksowa pomoc firmy Proinvest Consulting objęła także rozliczenie projektu będącego przedmiotem dotacji unijnej (wnioski o płatność, pomoc w promocji projektu, przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych kontroli).