Lek. Stom. Magdalena Madalińska, Klinika Fan-Dent w Gdańsku

"Współpraca z firmą Proinvest przyniosła prawdziwy sukces w postaci przyznania mojemu gabinetowi bezzwrotnych środków na zaoferowanie pacjentom nowoczesnych usług medycznych na najwyższym poziomie"

przyznana dotacja: 199 575.00 pln

Lek. Stomatolog Magdalena Madalińska, specjalistka z zakresu periodontologii planując znaczące rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności zgłosiła się do naszej firmy o pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej przy ubieganiu się o dotację unijną.

Pierwszym etapem prac była bezpłatna weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępności na dany moment czasowy odpowiedniego programu pomocowego. Plany inwestora pozwoliły zakwalifikować projekt jako odpowiedni dla działania 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Owocem dalszej współpracy było ustalenie w trakcie rozmów i spotkania na targach branżowych CEDE 2009 w Poznaniu ostatecznego zakresu przedmiotowego inwestycji.

We wrześniu 2009 r. nastąpiło złożenie wniosku o dotację dla projektu zatytułowanego „Zwiększenie dostępności specjalistycznych usług i produktów stomatologicznych poprzez rozszerzenie oferty Fan-Dent w wyniku zakupu sprzętu medycznego do nowej przychodni w Gdańsku”.

Wielomiesięczne oczekiwanie na zakończenie procedur oceny wniosku (przerywane składaniem kolejnych niezbędnych wyjaśnień urzędnikom i ekspertom dokonującym ewaluacji projektu) zakończyło się pełnym sukcesem w lipcu 2010r. kiedy to Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał oficjalnie dotację na realizację przedmiotowej inwestycji.
Z przyjemnością polecić możemy usługi naszego klienta lek. stom. M. Madalińskiej i gabinetu Fan-Dent, który w wyniku przeprowadzonej inwestycji oferuje znacząco poszerzony wachlarz specjalistycznych usług medycznych na najwyższym europejskim poziomie.
Więcej informacji: www.fan-dent.pl