Firma GTC Chwiłowicz S. J., Pyzdry, Wielkopolska

"O współpracy z naszym doradcą można powiedzieć - pełen profesjonalizm. Skuteczne doradztwo na etapie planowania inwestycji zaowocowało pokonaniem olbrzymiej konkurencji w staraniach o bezzwrotną dotację"

dotacja: 162 341 pln

GTC
Współpracę z firmą GTC Chwiłowicz Spółka Jawna rozpoczęliśmy się od doradztwa popartego wiedzą ekspercką odnośnie metod promocji i zwiększania eksportu. Dalsze prace z inwestorem pozwoliły na opracowanie projektu „Wzrost międzynarodowej konkurencyjności firmy GTC Chwiłowicz S.J. poprzez wdrożenie innowacji technologicznej, produktowej i organizacyjnej” i złożenie go w konkursie w ramach działania 1.2 Wsparcie Rozwoju MŚP - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Ogromne zainteresowanie wspomnianym konkursem wśród wielkopolskich przedsiębiorstw oznaczało złożenie ok. 1000 wniosków o dotację. Odpowiednia weryfikacja inwestycji na etapie jej planowania oraz dobór skutecznej argumentacji pozwoliły naszemu Klientowi cieszyć się pełnym sukcesem w momencie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu w maju 2010r.

Przedmiotowy wniosek został oceniony przez ekspertów jako jeden z najlepszych złożonych w konkursie i przyznano mu dofinansowanie sięgające 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Więcej informacji o firmie GTC Chwiłowicz S. J. na stronie: www.gtc.pl