Trzeci nabór aplikacji w działaniu 1.2 Rozwiązania innowacyjne na przełomie 2011/2012 roku

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. prowadzi w dniach 01.12.2011 r. - 29.02.2012 r. trzeci nabór wniosków w działaniu 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2007-2013.

Firmy sektora MŚP planujące na Pomorzu inwestycje w innowacyjnych branżach oraz w nowatorskie technologie mają jedyną w tym roku możliwość ubiegania się o dotacje unijne. Przedsiębiorcy już dziś powinni zapoznać się z istniejącymi możliwościami aby na początku 2012 roku być przygotowanym na przystąpienie do konkursu.
Ze względu na mniejszą niż w poprzednich konkursach kwotę alokacji nastąpiły zmiany w dokumentacji konkursowej oraz ograniczenia wysokości maksymalnej pomocy przypadającej na Wnioskodawcę (dotacje do 1 mln pln).

Ze względu na wyczerpanie większości alokacji przeznaczonej na wsparcie pomorskich przedsiębiorców Agencja Rozwoju Pomorza S.A. prawdopodobnie nie ogłosi już w roku 2012 innych konkursów na wsparcie firm.

Przedsiębiorcy zamierzający uzyskać wsparcie także na prace budowlane, rozbudowę firmy liczyć się muszą z faktem, iż na etapie składania dokumentacji w konkursie trzeba będzie wykazać się kompletem dokumentacji technicznej (pozwolenie na budowę, poprawnie przeprowadzona procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko, itp.)

Omawiany konkurs jest niepowtarzalną szansą dla firm, które jeszcze nie ubiegały się o wsparcie własnego rozwoju z udziałem środków publicznych, gdyż w ciągu następnych kilku lat nie są planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2007-2013 dodatkowe konkursy.

Zainteresowanych skorzystaniem z pomocy profesjonalistów posiadających sukcesy w pozyskiwaniu dotacji na rozwój pomorskich firm prosimy o kontakt i bezpłatne konsultacje na temat szans na otrzymanie dotacji.