Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – nabór wniosków 2011

Wsparcie z działania przysługuje tym rolnikom lub ich domownikom, którzy już prowadzą działalność nierolniczą oraz tym wszystkim, którzy chcą taką działalność na obszarze wiejskim rozpocząć. Nabór wniosków w ramach PROW o wsparcie z tego działania trwa do 4 listopada 2011r.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniu 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" prowadzony jest nabór wniosków o dotacje unijne. Zatem jeszcze dziś warto rozpocząć opracowanie wymaganej dokumentacji. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Rolnicy mogą otrzymać pomoc w formie refundacji poniesionych kosztów do wysokości 100 tys. zł. Wsparcie może pokryć maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie jest niezwykle szeroki i obejmuje on pomoc na świadczenie różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Sfinansować można również działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki.

Pieniądze z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" można przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą objęte są działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych.

Środki z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" mogą być wykorzystane na działalność aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich np. poprzez inwestycje w organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi.

Podczas lipcowej konferencji prasowej Minister Marek Sawicki poruszył także temat odnawialnych źródeł energii. Tylko do 14 października ARiMR prowadzi w ramach opisywanego działania nabór wniosków na budowę instalacji wytwarzających energię odnawialną. Maksymalna wartość dotacji na biogazownie wynosi aż do 500 tys. zł. Dzięki budowie odnawialnych źródeł energii rolnik będzie nie tylko jej konsumentem, ale także jej producentem. Minister powiedział, że energia odnawialna to nie tylko biogaz, ale także energia czerpana ze słońca i wiatru.