Inwestorzy z obszarów wiejskich z kolejną szansą na dotacje

Od 26 września 2011 r. można będzie ponownie aplikować o uzyskanie pomocy publicznej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na inwestycje realizowane przez osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmy mikro działające na terenie obszarów wiejskich.
Wsparcie dla jednego podmiotu może wynieść 50% kosztów inwestycji (dotacje do 300 tys. zł na jednego Beneficjenta).

Pomocą publiczną mogą zostać objęte inwestycje realizowane przez podmioty zatrudniające poniżej 10 pracowników i realizowane na obszarze wiejskim zdefiniowanym jako miejscowość należąca do gminy:
o wiejskiej, lub
o miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
o miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

Specjaliści Proinvest Consulting pomogą Państwu przebrnąć przez procedury konkursowe oraz przygotują profesjonalny projekt (wniosek, ekonomiczny plan operacji wraz z wymaganymi załącznikami), który uzyska możliwie maksymalną ocenę. Pomagamy dobrać optymalne i innowacyjne rozwiązania, dobieramy odpowiedni montaż finansowy oraz sporządzamy pełny wniosek wraz z biznes planem przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz wymaganymi załącznikami.

Zapraszamy do podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz pozyskania wsparcia Państwa inwestycji poprzez unijne dotacje.

Niezbędne w pierwszej kolejności będzie przekazanie nam informacji na temat charakteru i zakresu planowanej inwestycji, wartości planowanych do zakupu maszyn urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, itd.