Dotacje z Lokalnych Grup Rybackich, LGR Pojezierze Bytowskie, LGR Pojezierze Olsztyńskie, LGR Morenka

W obliczu kończących się bezzwrotnych środków unijnych skierowanych w ramach Programów Regionalnych czy działań scentralizowanych (m. in. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) dla przedsiębiorców warto wykorzystać ostatnie możliwości rozwoju firmy poprzez pozyskanie zewnętrznego finansowania z Lokalnych Grup Działania czy też Lokalnych Grup Rybackich.

Lokalne Grupy Rybackie to powstałe relatywnie niedawno organizacje zrzeszające przedstawicieli trzech sektorów: gospodarczego, społecznego oraz publicznego.
Na wdrożenie Osi Priorytetowej 4 - Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013, a tym samym na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, Stowarzyszenia otrzymały ponad 313 milionów euro.

20 grup rybackich zlokalizowanych w północnej Polsce ma w dyspozycji ok. 500 mln zł do rozdysponowania w najbliższych 2-3 latach.

Unijne pieniądze, które pozyskały Grupy Rybackie, podzielone są na cztery tematyczne zakresy. Pieniądze są przeznaczone nie tylko dla rybaków. Wiele milionów złotych zarezerwowano dla wnioskujących o środki na otworzenie działalności gospodarczej, ale pod warunkiem, że proponowane usługi będą skierowane do lokalnej ludności.

Dotacje skierowane są m. in. dla osób fizycznych lub przedsiębiorców prowadzących działalność bądź planujących rozwój, poprzez uruchomienie inwestycji mającej na celu poprawę warunków życia społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
Wspierane są projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie działalności poszczególnych Lokalnych Grup Rybackich takie jak podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług na rzecz ludności zamieszkującej obszar Lokalnej Grupy Rybackiej. Wsparcie można otrzymać na rozwój działalności związanej z opieką zdrowotną, zakwaterowaniem, turystyką i rozrywką, usługami gastronomicznymi, ale także przedsięwzięcia odnoszące się do konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, robót budowlanych, wykończeniowych i wiele innych.
Pozyskanie dotacji daje możliwość realizacji nowatorskich inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz może zachęcić do współpracy w ramach realizacji wspólnych projektów.

Procentowa maksymalna wysokość wsparcia unijnego dla przedsiębiorców wynosi 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla firm mikro, małych i średnich. Wielkość limitu pomocy w okresie realizacji programu wynosi 600 tys. zł na jednego beneficjenta, przy czym pomoc na jeden projekt inwestycyjny nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Jakie działania będą preferowane przy ocenie projektów?
Podczas oceny złożonych wniosków aplikacyjnych preferowane będą projekty innowacyjne, przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy oraz realizowane przez podmioty związane z obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Istotny jest pozytywny wpływ realizowanych operacji na ochronę środowiska.
Ponadto dodatkowo premiowane będą projekty beneficjentów będących członkami Lokalnych Grup Rybackich. Warto zatem jak najszybciej złożyć deklarację członkowską.

Zgodnie z aktualnymi harmonogramami w poniżej podanych terminach odbywają się wybrane nabory wniosków w poszczególnych Lokalnych Grupach Rybackich:

 • LGR Pojezierze Olsztyńskie, Barczewo: 10 wrzesień – 12 październik (alokacja 1,5 mln zł),
 • Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowskie LGR Morenka, Chojnice: 6 sierpień – 28 wrzesień (alokacja 2 mln zł),
 • LGR Pojezierze Bytowskie, Tuchomie: 06 lipiec – 31 sierpień (alokacja 3 mln zł),
 • LGR Pradolina Łeby, Gniewino: 9 lipiec – 13 sierpień (alokacja 300 tys. zł),
 • LGR "Zalew Wiślany", Braniewo: 09 lipiec – 10 sierpień (alokacja 2,5 mln zł),
 • Słowińska Grupa Rybacka, Ustka: 8 maja – 11 czerwca (alokacja 5,4 mln zł),
 • Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Szymbark: 15 maja – 20 czerwca (alokacja 4,4 mln zł),
 • Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Władysławowo: 4 maja - 5 czerwca (alokacja 5 mln zł),
 • LGR Pojezierze Krajeńskie, Debrzno: 21 maja – 20 czerwca (alokacja 2,4 mln zł),
 • Kołobrzeska LGR, Kołobrzeg: 9 maja – 15 czerwca (alokacja 1 mln zł),
 • Darłowska LGR, Darłowo: 14 maja – 29 czerwca (alokacja 2,2 mln zł),
 • Mieleńska LGR, Mielno: 22 marca – 16 maja (alokacja ok. 3,2 mln zł).

Zainteresowanych prosimy o kontakt i szczegółową analizę możliwości pozyskania dotacji na rozwój działalności gospodarczej. Eksperci Proinvest Consulting przeprowadzą bezpłatną analizę spełniania wymogów konkursowych i kryteriów oceny merytorycznej danej inwestycji. Pierwszym rezultatem współpracy będzie raport i ocena szans na pozyskanie dotacji unijnej co umożliwi podjęcie decyzji o ubieganiu się o pomoc ze środków publicznych.