Aktualności

  • W obliczu kończących się bezzwrotnych środków unijnych skierowanych w ramach Programów Regionalnych czy działań scentralizowanych (m. in. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) dla przedsiębiorców warto wykorzystać ostatnie możliwości rozwoju firmy poprzez pozyskanie zewnętrznego finansowania z Lokalnych Grup Działania czy też Lokalnych Grup Rybackich.

  • 15 marca 2012 r. zakończono pierwszy tegoroczny nabór wniosków o dotacje w działaniu 1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. O wsparcie w wysokości do 1 mln pln mogły starać się mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające do 10 pracowników na etacie) działające na rynku ponad dwa lata.

  • Do dnia 19 kwietnia 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dotację w działaniu 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

    W działaniu przewidziano 2 schematy wsparcia a dostępny budżet wynosi ok. 14 mln euro (z czego na schemat I - projekty inwestycyjne przypada 7 mln, schemat III - innowacje stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata - 7 mln).
    Uznanie kosztów inwestycyjnych za kwalifikujące się do wsparcia nastąpić może po ich poniesieniu najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.