Dotacje z Lokalnych Grup Rybackich, LGR Pojezierze Bytowskie, LGR Pojezierze Olsztyńskie, LGR Morenka

W obliczu kończących się bezzwrotnych środków unijnych skierowanych w ramach Programów Regionalnych czy działań scentralizowanych (m. in. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) dla przedsiębiorców warto wykorzystać ostatnie możliwości rozwoju firmy poprzez pozyskanie zewnętrznego finansowania z Lokalnych Grup Działania czy też Lokalnych Grup Rybackich.

Nabory wniosków o dotacje dla firm na Lubelszczyźnie w 2012 r.

15 marca 2012 r. zakończono pierwszy tegoroczny nabór wniosków o dotacje w działaniu 1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. O wsparcie w wysokości do 1 mln pln mogły starać się mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające do 10 pracowników na etacie) działające na rynku ponad dwa lata.


Czas, pieniądze, profesjonalizm